• Map

    tools webmaster

  • Chat Room

  • Petak Undian

    Get your own Poll!
  • Advertisements

Aktiviti

Untuk memulakan pembelajaran, awda dikehendaki untuk mengklik perkataan pengenalan di bawah ini.

1.Pengenalan

2.Aktiviti 1

   2.1 Pengertian Bersuci

   2.2 Hukum Bersuci

3.Aktiviti 2

   3.1 Cara-Cara Bersuci

   3.2 Menghilangkan Najis (klip video)

   3.3 Berwudhu (klip video)

   3.4 Bertayammum (klip video )

   3.5 Istinja (klip video)

   3.6 Mandi (klip video)

4. Aktiviti 3

   4.1 Alat-Alat Yang Digunakan Untuk Bersuci

   4.2 Air Mutlak (gambar)

   4.3 Debu Tanah (gambar)

   4.4 Benda-Benda Keras Dan Kesat (gambar)

   4.5 Bahan Peluntur (gambar)

5. Aktiviti 4

   5.1 Latihan 1

   5.2 Latihan 2

6. Kerja Rumah

Advertisements
%d bloggers like this: