• Map

    tools webmaster

  • Chat Room

  • Petak Undian

    Get your own Poll!
  • Advertisements

 

Glitter Words 

Selamat datang dan melayari laman blog kami. Tujuan blog ini direka adalah untuk memenuhi kerja kursus pf 4210 Universiti Brunei Darussalam dan seterusnya dijadikan sebagai sumber dalam bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran yang dibangunkan di dalam blog ini adalah bagi pelajaran fiqh tajuk bersuci yang dipelajari oleh pelajar tahun 7 di sekolah-sekolah di Negara Brunei Darussalam. Segala isi kandungan yang terdapat di dalam blog ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja khususnya mereka-mereka yang berstatus sebagai pendidikan dan pelajar asalkan untuk tujuan yang bermanfaat.

 

 

Dalam blog ini ada mengandungi tiga perkara utama iaitu :-

Pertama, asas-asas  yang dijadikan panduan dalam membangun bahan pembelajaran bagi pelajaran fiqh tajuk bersuci iaitu :   

  •          Struktur kandungan
  •          Skill hierarchy
  •          Task analiysis

Nama kumpulan, nama ahli-ahli kumpulan dan organisasi dalam pembangunan bahan pembelajaran.  

Rujukan bagi bahan. 

Semua bahan-bahan itu tadi diletakkan dalam halaman dokumen.

 

Kedua, bahan pembelajaran yang mengandungi aktiviti-aktiviti pembelajaran bagi pelajaran fiqh tajuk bersuci yang diletakkan dalam halaman aktiviti.

 

Ketiga, fail-fail mengenai isi-isi kandungan dan aktiviti pembelajaran yang berkaitan dengan pelajaran fiqh tajuk bersuci untuk dimuat turun oleh pengguna yang diletakkan di halaman download.

 

   

 

Untuk mengetahui mengenai asas-asas panduan dalam membangunkan bahan pembelajaran pelajaran fiqh tajuk bersuci iaitu struktur kandungan, skill hierarchy dan task analiysis, anda boleh klik halaman dokumen.

Untuk memulakan pembelajaran pelajaran fiqh tajuk bersuci, anda bolehlah klik halaman aktiviti dan anda disarankan untuk mengikut semua arahan yang disediakan pada setiap halaman aktiviti tersebut dan menyelesaikan aktiviti-aktiviti yang disediakan untuk memastikan kefahaman yang mendalam berkaitan dengan pelajaran fiqh tajuk bersuci.

Untuk memuat turun fail-fail berkaitan isi-isi pelajaran bagi pelajaran fiqh tajuk bersuci, anda boleh klik halaman download dan mengikut semua arahan yang diberikan.

 

 

Semoga dengan adanya blog kami ini, akan dapat memberi manfaat kepada para pengunjung dan pengguna sekalian, dan akhirnya kami mengucapkan selamat melayari laman blog al ahlul al fikr kami.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: